Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Konfirmáció-2019.06.09.

Sándorné Ablonczy Zsuzsa

Az idei évben, bár többen készültek rá, 12 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat a templomban. 

Közülük többen most részesültek a keresztség sákramentumában is. 

Vezesse őket az Élő Isten szeretete egész életükben!

Kép címe

Kép címe

Kép címe

Kép címe

Kép címe

A konfirmandus családok ez alkalomból megajándékozták a gyülekezetet 50 db pici úrvacsorai kehellyel. Isten áldja meg a jó szívű adakozókat! 

Kép címe