Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Ablonczy Gábor nagytiszteletű úr és Ablonczy Gáborné nagytiszteletű asszony búcsúztatása

Sándorné Ablonczy Zsuzsa

Október 30.-án megtelt templomunk. A jelenlévők között sok régen nem látott kedves arc is ott volt. A nyugalomba vonuló lelkipásztoraitól, Ablonczy Gábor nagytiszteletű úrtól és feleségétől, Anna nénitől búcsúzott a gyülekezet. Két hónap híján 37 évi szolgálatért adhattunk közösen hálát.

Az igehirdetés után utoljára vehettünk úrvacsorát a lelkipásztor házaspár kezéből. 

Az istentisztelet végén sok szép köszöntés hangzott el. Először az iskola búcsúzott alapító lelkipásztoraitól - énekeltek a gyerekek, a tanári kórus, verset mondtak Burnyóczki Andrea és Dobosné Német Judit tanárnők. Tüzes Gyuláné tanítónő, kecskeméti muzsikustársaival (Mikesi Tibor orgonista-kántor és Hámori Áron harsonaművész) J.S. Bach 140. kantátájából adott elő egy részletet. Őket követte a gyülekezet köszöntése - Prohászka Jánosné búcsúzó szavai után három távollévő presbiter (Fenyvesi Tibor, Bolyó József és Horváth Péter) szavalata hangzott el felvételről, végül Hernáth László gondnok úr mondta el gondolatait. A református ifjúság énekét követően Horváth István baptista testvér búcsúzott a távozó lelkipásztoroktól, majd Vörös Sándor polgármester úr méltatta munkásságukat. A köszöntések sorát Kiss Albert, homoródszentmártoni református lelkipásztor zárta. 

A köszöntések után a templom előtt megterített asztal várta a gyülekezetet, mely mellett még további személyes köszöntések is elhangzottak, s jóízű beszélgetés folyt a rég nem látott kedves megjelentekkel. 

KÖSZÖNJÜK A GYÜLEKEZETÉRT ÉS AZ ISKOLÁÉRT VÉGZETT ÁLDOZATKÉSZ, ÖNZETLEN, ODAADÓ MUNKÁT!

Soli Deo Gloria

VIDEO

Kép címe

Kép címe

Kép címe

Kép címe

Kép címe

Kép címe

Kép címe