Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Általános iskolai beiratkozás

Adminisztrátor


Kedves Szülők!

Elérkezett az idő, hogy a Dunavecsei Református Általános Iskolába beírathatják gyermeküket. 2020.04.06-2020.04.20-ig

1.A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

2. A Dunavecsei Református Általános Iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6-április 20. között tartja.– a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel –

3. A Dunavecsei Református Általános Iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2020. április 06. és április 20- ig 8-19 óra között

A beiratkozás lehetséges módjai:

e-mail-en keresztül: e-mail cím: drk.sandor.zsombor@gmail.com

személyesen ugyanebben az időszakban telefonos egyeztetés után - Tel: 30-423-8140-as telefonszámon.

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

- szakértői bizottság szakértői véleménye 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. . 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (3)

- Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

Beiskolázási nyomtatványok, melyek letölthetők a Dokumentumtárból:

Szülői nyilatkozat: hit-éserkölcstan

NYILATKOZAT - A gyermek törvényes képviseletéről

NYILATKOZAT - Életvitelszerű ott lakásról